ЯКІСТЬ З технічної точки зору, поняття якості пов'язане з кількома вимогами, яким повинні відповідати продукти, щоб бути у відповідності зі специфікаціями і задовольняти очікування споживачів. Європейський Союз захищає якість продовольства декількома способами: за допомогою заходів з підвищення безпеки та гігієни продуктів, через правила маркування, через положення щодо здоров'я тварин і рослин, контролю залишків пестицидів і добавок в продуктах харчування, інформацій про поживну цінність та інші нормативні акти. Підхід ЄС включає строгі системи контролю та управління для забезпечення ефективного функціонування єдиного європейського ринку. Законодавство ЄС передбачає жорсткі вимоги, що гарантують стандарти для всіх європейських продуктів. Крім того, європейські схеми якості ідентифікують продукти харчування, вирощені і приготовані з точними специфікаціям.

Продовольча безпека Мета політики ЄС в області продовольчої безпеки є захист здоров'я та інтересів споживачів, забезпечуючи при цьому належне функціонування єдиного ринку. У зв'язку з цим, ЄС розробляє і контролює дотримання стандартів контролю харчової гігієни і продуктів харчування, здоров'я і благополуччя тварин, здоров'я рослин і заходи запобігання від ризиків забруднення сторонніми речовинами. ЄС також надає правила для належного маркування харчових продуктів. Політика безпеки харчових продуктів була реформована на початку 2000 -х , відповідно до підходу «від ферми до споживача", що гарантує високий рівень безпеки продовольчих і харчових продуктів, що продаються в ЄС, на всіх етапах виробничого ланцюжка і під час поставок. Цей підхід охоплює продукти харчування , вироблені в ЄС, але й продукти харчування імпортованих з третіх країн. Європейський союз в якості великого виробника та імпортера продуктів харчування, підписала низку угод і приєднався до різних міжнародних організаці, які надають консалтингові послуги по створенню стандартів безпеки і якості для харчових продуктів і продуктів харчування, включаючи Кодекс Аліментаріус та Міжнародний офіс по епізоотіям. Нормативно- правова база Союзу (законодавство ЄС) в галузі безпеки харчових продуктів була прийнята країнами, що приєдналися до Євросоюзу у розділі, присвяченому сільськогосподарської політики та захисту прав споживачів .

Імідж європейської продукції У результаті впровадження жорсткого контролю та моніторингу стандартів якості та безпеки, продукція Європейського Союзу високо оцінюється як в європейських країнах, так і в усьому світі, тому що їх виробництво знаходиться під егідою Європейського Союзу, що є гарантією якості. Європейський союз визначає стратегічні напрями вдосконалення на середній термін засобу спілкування між виробниками, дистриб'юторами і споживачами, з точки зору якості сільськогосподарської продукції, для гармонізації правил ЄС щодо якості продукції та спрощенню існуючої системи. Стандарти маркетингу гарантують чесну конкуренцію і захищають споживача від помилок щодо характеристик продукції. У майбутньому, Європейська комісія планує створити спільні базові стандарти, вказувати на етикетці місце походження або виробництва продукту та інші додаткові інформації щодо характеристики (наприклад традиційне або фермерське вирощування), роблячи внесок у розробку міжнародних стандартів. Один з найважливіших знаків для європейського продукту це марка СЕ. Цей символ використовується виробником, щоб зробити заяву про відповідність своєї продукції. Знак повинен бути розміщений на упаковці, на деклараціях про відповідність та гарантії. Маркування СЕ була описана як реальний паспорт для відповідних продуктів, що продаються по всій Європі.