CALITATEA Calitatea, din punct de vedere tehnic, este un concept asociat cu mai multe domenii și cerințe pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru a fi în conformitate cu specificațiile și pentru a satisface așteptările consumatorilor. Uniunea Europeană protejează calitatea hranei în mai multe feluri: prin măsuri care să sporească siguranța produselor și igiena, prin reguli de etichetare, regulamente privind sănătatea plantelor și animalelor precum și bunăstarea animalelor, controlul reziduurilor de pesticide și de aditive în hrană, prin informații nutriționale și alte regulamente. Abordarea Uniunii Europene include sisteme stricte de monitorizare și control, pentru a se asigura funcționarea efectivă a pieței unice europene. Legislația Uniunii Europene stipulează cerințe drastice care garantează standardele pentru toate produsele europene. În plus, schemele europene de calitate identifică produsele și hrana cultivate și preparate cu specificații exacte.

SIGURANȚA ALIMENTELOR Obiectivul politicii Uniunii Europene în materie de siguranţa alimentară este de a proteja sănătatea şi interesele consumatorilor, în paralel cu asigurarea unei bune funcţionări a pieţei unice. În acest sens, UE elaborează şi monitorizează respectarea standardelor de control în ceea ce priveşte igiena alimentelor şi a produselor alimentare, sănătatea şi bunăstarea animalelor, aspectele fitosanitare şi prevenirea riscurilor de contaminare cu substanţe externe. De asemenea, UE stabileşte norme pentru etichetarea adecvată a alimentelor şi a produselor alimentare. Politica în materie de siguranţă alimentară a fost reformată la începutul anilor 2000, în conformitate cu abordarea „De la fermă la consumator”, garantând astfel un înalt nivel de siguranţă pentru alimentele şi produsele alimentare comercializate în cadrul UE, în toate etapele lanţului de producţie şi de distribuţie. Această abordare se referă atât la alimentele produse în Uniunea Europeană, cât şi la cele importate din ţările terţe. Uniunea Europeană, ca producător şi importator major de produse alimentare, a semnat o serie de acorduri şi a aderat la diverse organisme internaţionale care oferă asistenţă pentru stabilirea unor standarde de siguranţă şi de calitate pentru alimente şi produse alimentare, inclusiv Codex Alimentarius şi Oficiul Internaţional de Epizootii. Cadrul juridic al Uniunii (acquis-ul Uniunii Europene) în materie de siguranţă alimentară este adoptat de ţările care aderă la Uniunea Europeană la capitolul referitor la politicile în domeniul agriculturii şi protecţiei consumatorilor.

IMAGINEA PRODUSELOR EUROPENE Ca rezultat al implementării controlului și monitorizării stricte a standardelor de calitate și a normelor de siguranță, produsele realizate în Uniunea Europeană sunt apreciate atât în spațiul European cât și în lumea întreagă deoarece producerea lor sub umbrela Uniunii Europene reprezintă o garanție a calității. Uniunea Europeană definește orientări strategice pentru îmbunătățirea pe termen mediu a comunicării dintre producatori, distribuitori și consumatori în ceea ce privește calitatea produselor agricole, pentru a armoniza regulile UE privind calitatea produselor și pentru a simplifica sistemul actual. Standardele de marketing garantează concurența loială și îl protejează pe consumator de a fi indus în eroare asupra caracteristicilor produselor. În viitor, Comisia Europeană plănuiește să stabilească standarde generale de bază, să treacă pe etichetă informații despre identificarea locului de origine și eventual a altor informații adiționale despre caracteristici (tradițional sau de fermă, de exempu), să contribuie la dezvoltarea standardelor internaționale. Unul dintre cele mai importante lucruri pentru produsele europene este marca CE. Acest simbol este folosit de un producător pentru a face o declarație vizibilă despre conformitatea produselor sale. Marca trebuie plasată pe ambalaj, pe declarațiile de conformitate și pe certificatele de garanție. Marca CE a fost descrisă ca fiind un adevărat pașaport pentru produse relevante vândute de-a lungul Europei.