Programul are un format mixt și a fost proiectat strategic astfel încât să combine acțiunile de informare cu cele de promovare. Obiectivele programului se vor atinge printr-o combinare de acțiuni de informare și promovare prin utilizarea materialor electronice și tipărite, prin participare la expoziții internaționale și prin publicitate.

Scopul este folosirea tuturor instrumentelor de publicitate pentru obținerea rezultatelor maxime. De asemenea se vor desfășura în paralel acțiuni specializate de promovare și de relații publice pentru informarea directă și familiarizarea grupurilor țintă cu produsele.

Organizația care a propus programul este:

"Organizația Interprofesională Națională Prodcom Fructe Legume".

Durata programului este de 3 ani cu data de începere 10.08.2012.