Organizația interprofesională ,,Prodcom Legume-Fructe, din România este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociație fără scop lucrativ, formată din asocierea asiciaților profesionale de pe filiera producerii, prelucrării , depozitării, distribuției și comercializării produselor legumicole și fructifere.

 Scopul organizaţiei consolidarea sectorului legumicol și fructifer ca și domeniu de activitate de importanţă naţională, prioritar în strategia de dezvoltare durabilă a agriculturii prin sprijinirea şi apărarea intereselor comune ale membrilor săi.

  Organizația PRODCOM LEGUME FRUCTE are următoareastructura :

  1.  Asociația Națională a Producătorilor de legumeînseresolarii și câmp - 255 membri
  2.  AsociațiaProducătorilor de Fructedin Transilvania - 21 membri
  3.  AsociațiaProducătorilor de Fructedin Moldova - 128 membri
  4.  Asociația Națională a Producătorilor de Ciuperci -33 membri
  5. PatronatulRomconserv (Asociația Națională a procesatorilor de conserve dinlegume și fructe și conserve mixte) - 21 membri